KZN Switcher pod tą nazwą występować będzie nowa spółka Grupy KZN Bieżanów, odpowiedzialna za rozwój sektora specjalistycznych wagonów towarowych.

 

Firma powstała poprzez wydzielenie ze struktur spółki-matki holdingu, czyli Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych działalności związanej z produkcją i eksploatacją wagonów SWITCHER. Obszar działalności nowego podmiotu został precyzyjnie wskazany w dokumentach założycielskich - podpisanych i złożonych w krakowskim sądzie 20.05.2021 r., i jest to:

  • produkcja specjalistycznych wagonów towarowych;
  • wynajem ww taboru;
  • serwisowanie wszystkich typów wagonów towarowych.

Masz pytania? SKontaktuj się z nami

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail: switcher@kznswitcher.com

Nr rachunku: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001

contact 2

Grzegorz leszczyński

Prezes Zarządu

 

Doświadczony menadżer z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem zarządczym w branży kolejowej.

 


KZN Switcher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902146, NIP 6793217564, REGON 389030198. Kapitał zakładowy 5000 złotych, wpłacony w całości - 100% udziałów w KZN Switcher posiadają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”